Carregant

Si us plau, esperi

verificar documents

Aquest servei permet la verificació de la integritat i autenticitat dels documents electrònics emesos pels sistemes informàtics del Ajuntament de Premià de Mar mitjançant la introducció del seu Codi Segur de Verificació.

Introdueixi el codi de verificació de la còpia impresa o electrònica del document que vulgui comprovar.