Carregant

Si us plau, esperi

C174-2019-5896

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DEL MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR .FEDER
Servei de Restauració d'un paviment del mosaic Romà trobat a l'any 1969
Import sense IVA
144.441,89 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
23/de juny/2020 - 08/de jul./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 144.441,89 EUR
codi CPV
71351914-3 Serveis arqueològics 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Annexe compromís adscripció mitjans materials i/o personals
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • 21. Preu
    • Anys d'experiència en intervencions i número d'intervencions

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació Rectificaciö PACP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació Rectificat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud