Carregant

Si us plau, esperi

C174-2019-7996

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'APARELLS DESFIBRIL·LADORS
L'objecte del contracte està composat per les prestacions següents: 1. Servei de manteniment dels diferents aparells desfibril·ladors instal·lats en les dependències o unitats mòbils de titularitat municipal. 2. Reposició dels diferents fungibles necessaris pel correcte funcionament dels aparells. El cost dels elements fungibles (bateries i elèctrodes d'adults i pediàtrics) que s'hagin de reposar abans de la data de venciment o després del seu ús, no estan inclosos en el contracte de manteniment. 3. Atendre i resoldre les incidències que es puguin produir durant la vigència del contracte en els diferents aparells desfibril·ladors i els seus components.
Import sense IVA
6.200,64 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 07/de maig/2020 00:00 - 22/de maig/2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 9.367,58 EUR
codi CPV
33182100-0 Desfibril·lador 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromís adscripció de mitjans material i/o personals
    • Declaració de submissió als tribunals i jutjats espanyols
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre econòmic
    • 21. Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 27/de febr./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aclariment ampliació terminis.

Publicat el 13/de març/2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud