Carregant

Si us plau, esperi

C174-2019-7236

CONTRACTACIÓ SERVEIS D'OFERTA DIDÀCTICA I REALITZACIÓ DE VISITES AL MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ I MUSEU ROMÀ
L'objecte del contracte és la contractació de Servei de realització de desenvolupament de l'oferta didàctica, visites i de serveis de realització de tallers a l'obrador del MEP i de visites al MR durant l'any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues per al l'any 2021,2022 i 2023. Les prestacions són les següents: Les prestacions són les següents: 1. Realització de visites guiades a l'exposició permanent del MEP, tant pel que fa a l'apartat de l'estampació tèxtil com de l'arqueologia local. 2. Realització dels tallers a l'obrador previstos en l'oferta didàctica i l'oferta familiar. 3. Realització de les visites al MR.
Import sense IVA
9.917,35 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
07/de maig/2020 - 22/de maig/2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 39.669,40 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Lot 1: CONTRACTACIÓ SERVEIS D'OFERTA DIDÀCTICA I REALITZACIÓ DE VISITES AL MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ I MUSEU ROMÀ
   • Compromís adscripció mitjans materials i personals
   • Declaració submisió jutjats i tribunals espanyols
   • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Lot 1: CONTRACTACIÓ SERVEIS D'OFERTA DIDÀCTICA I REALITZACIÓ DE VISITES AL MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ I MUSEU ROMÀ
   • 21. Preu
   • Criteris valoració clàusula 12 PCAP

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 L'objecte del contracte és la contractació de Servei de realització de desenvolupament de l'oferta didàctica, visites i de serveis de realització de tallers a l'obrador del MEP i de visites al MR durant l'any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues per al l'any 2021,2022 i 2023. Les prestacions són les següents: Les prestacions són les següents: 1. Realització de visites guiades a l'exposició permanent del MEP, tant pel que fa a l'apartat de l'estampació tèxtil com de l'arqueologia local. 2. Realització dels tallers a l'obrador previstos en l'oferta didàctica i l'oferta familiar. 3. Realització de les visites al MR. 9.917,35 Avaluació
92521000-9 Serveis de museus 

1 L'objecte del contracte és la contractació de Servei de realització de desenvolupament de l'oferta didàctica, visites i de serveis de realització de tallers a l'obrador del MEP i de visites al MR durant l'any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues per al l'any 2021,2022 i 2023. Les prestacions són les següents: Les prestacions són les següents: 1. Realització de visites guiades a l'exposició permanent del MEP, tant pel que fa a l'apartat de l'estampació tèxtil com de l'arqueologia local. 2. Realització dels tallers a l'obrador previstos en l'oferta didàctica i l'oferta familiar. 3. Realització de les visites al MR. 9.917,35 Avaluació
92521000-9 Serveis de museus 

1 L'objecte del contracte és la contractació de Servei de realització de desenvolupament de l'oferta didàctica, visites i de serveis de realització de tallers a l'obrador del MEP i de visites al MR durant l'any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues per al l'any 2021,2022 i 2023. Les prestacions són les següents: Les prestacions són les següents: 1. Realització de visites guiades a l'exposició permanent del MEP, tant pel que fa a l'apartat de l'estampació tèxtil com de l'arqueologia local. 2. Realització dels tallers a l'obrador previstos en l'oferta didàctica i l'oferta familiar. 3. Realització de les visites al MR. 9.917,35 Avaluació
92521000-9 Serveis de museus 

2 L'objecte del contracte és la contractació de Servei de realització de desenvolupament de l'oferta didàctica, visites i de serveis de realització de tallers a l'obrador del MEP i de visites al MR durant l'any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues per al l'any 2021,2022 i 2023. Les prestacions són les següents: Les prestacions són les següents: 1. Realització de visites guiades a l'exposició permanent del MEP, tant pel que fa a l'apartat de l'estampació tèxtil com de l'arqueologia local. 2. Realització dels tallers a l'obrador previstos en l'oferta didàctica i l'oferta familiar. 3. Realització de les visites al MR. 9.917,35 Avaluació
92521000-9 Serveis de museus 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud