Carregant

Si us plau, esperi

C174-2019-8296

CONTRACTE DE SERVEIS DE DIRECCIÓ EXECUTIVA I FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SERGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE LA FASE 2 AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ (PO FEDER de Catalunya 2017-2020)
Direcció executiva i facultativa de seguretat i salut de les obres de la fase 2 d'ampliació del Museu Roma.
Import sense IVA
16.661,16 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
07/de maig/2020 - 22/de maig/2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 16.661,16 EUR
codi CPV
71520000-9 Serveis de supervisió d'obres 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Compromís adscripció de mitjans materials i/o personals Annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • Experiència professional com a arquitecte
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • 21. Preu
  • Criteris de qualitat en el desenvolupament de l'objecte del contracte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud