Carregant

Si us plau, esperi

C175-2019-8073

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI
L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals per a la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras i per les activitats de Sant Jordi. Lot 1: Fons de llibres amb catalogació Lot 2: Fons de llibres Lot 3: Fons d'audiovisuals amb catalogació
Import sense IVA
18.081,26 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
09/de juny/2020 - 25/de juny/2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Subministraments
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 83.441,29 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • Compromís adscripció mitjans materials i personals Annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Lot 1: CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI LOT 1: FONS DE LLIBRES AMB CATALOGACIÓ
   • 08. Pla de formació
   • 15. Reducció termini d'execució (per dia de reducció) Escurçament del lliurament termini comandes
   • 21. Preu
   • Oferiment catàleg i possibilitat comandes on line
  • Lot 2: CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI LOT 2: FONS DE LLIBRES
   • 15. Reducció termini d'execució . ( per dia de reducció) Escurçament lliurament termini comandes
   • 19 Organitzar presentaciö de llibres i activitats Culturals
   • 19 Participar en les activitats de foment de la lectura que organitza Cultura
   • 19. Estar present a la Fira de Sant Jordi amb una parada de llibres nous
   • Preu
  • Lot 3: CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI LOT 3 MATERIALS AUDIOVISUALS
   • 08. Pla de formació
   • 15. Reducció termini d'execució (per dia de reducció) Escurçament termini de lliurament i possibilitat comandes on line
   • 19. Oferiment catàleg i comanda on line
   • 21. Preu

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI Lot 1: Fons de Llibre amb catalogació 7.211,54 Avaluació
22113000-5 Llibres per a biblioteca 

32321300-2 Materials audiovisuals 

2 L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals per a la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras i per les activitats de Sant Jordi. Lot 1: Fons de llibres amb catalogació Lot 2: Fons de llibres Lot 3: Fons d'audiovisuals amb catalogació 10.043,27 Avaluació
22113000-5 Llibres per a biblioteca 

3 CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTÍ ROSSELLÓ I LLOVERAS I PER ACTIVITATS DE SANT JORDI LOT 3 MATERIALS AUDIOVISUALS 826,45 Avaluació
32321300-2 Materials audiovisuals 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació Rectificació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Plec de coordinació empresarial

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud