Carregant

Si us plau, esperi

C176-2019-8297

CONTRACTE DE LES OBRES DE LA FASE 2 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR, ( PO FEDER de Catalunya 2017-2020)
CONTRACTE DE LES OBRES DE LA FASE 2 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR, ( PO FEDER de Catalunya 2017-2020)
Import sense IVA
371.418,49 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 27/de juny/2020 00:00 - 23/de jul./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 371.418,49 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable d'adscripció de mitjans materials i personals, annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Experiència del personal adscrit a l'obra
  • 05. Memòria metodològia
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu percentatge de baixa ofert +estudi de costos Annex 1

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Publicat el 12/de juny/2020

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 26/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Aprovació Rectificació expedient

Publicat el 26/de juny/2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació Rectificat

Publicat el 26/de juny/2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud