Carregant

Si us plau, esperi

C!74-2020-1120

CONTRACTE MIXT D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR (PO FEDER DE CATALUNYA 2017-2020)
CONTRACTE MIXT D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR (PO FEDER DE CATALUNYA 2017-2020)
Import sense IVA
167.110,51 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
19/de juny/2020 - 06/de jul./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 167.110,51 EUR
codi CPV
92521100-0 Serveis d'exposició en museus 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable d'adscripció mitjans personals i materials annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • . Mostra de vídeo i el seu tractament
  • Descripció de la metodologia de treball a seguir
  • Mostra d’una seqüència en format storyboard
  • Plantejament gràfic i proposta d’estil 3D.
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu + estudi de costos. Projectes i experiència annex 1

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud