Carregant

Si us plau, esperi

C174-2020-1906

CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INTEGRADA DE LA XARXA D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER ALS PROCESSOS DELS SIETEMES INFORMÀTICS DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
L'objecte del contracte està composat per les prestacions següents: La prestació del servei de manteniment informàtic presencial i telemàtic de (electrònica de xarxa, servidors, cabines, ordinadors, ... ) de tots els sistemes informàtics de l'Ajuntament de Premia de Mar i de l'empresa municipal Premià Serveis. Manteniment dels programaris, electrònica més importants pel bon funcionament del sistema informàtic de l'ajuntament i empresa municipal. Còpies de seguretat externes en un Datacenter del adjudicatari del contracte i que compleixi el plec tècnic per crear i gestionar les còpies de seguretat de l'Ajuntament i l'empresa municipal.
Import sense IVA
145.106,30 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
19/de juny/2020 - 20/de jul./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 319.212,60 EUR
codi CPV
48710000-8 Paquets de programari de còpia de seguretat o recuperació 

50312000-5 Manteniment i reparació d'equip informàtic 

50312300-8 Manteniment i reparació d'equips de xarxes de dades 

72514300-4 Serveis de gestió d'instal·lacions per al manteniment de sistemes informàtics 

72910000-2 Serveis de còpia de seguretat 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable adscripció mitjans materials i personals, annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 19. Millores 4. Programa de tiquets intern, parametrització i formació als usuaris
  • Espai al núvol, Pla de Manteniment i Base de Dades de l'inventari i propostes d'actualització
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 21. Preu + estudi de costos+bossa d'hores +llistat preus unitaris annex 1

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud