Carregant

Si us plau, esperi

C174-2020-580

CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS PER ELS ACTES PÚBLICS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
CONTRACTE DELS SERVEIS PREVENTIUS PER ELS ACTES PÚBLICS ORGANITZATS PER L' AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Import sense IVA
42.200,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
02/d’oct./2020 - 19/d’oct./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 48.500,00 EUR
codi CPV
85143000-3 Serveis d'ambulància 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Declaració responsable d'adscripció mitjans personals i materials annex V
    • Declaració submissió Trinunals espanyols , si és empresa Estrangera
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Oferta econòmica: Preus unitaris amb IVA desglossat+ estudi de costos Annex 1

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud