Carregant

Si us plau, esperi

C174-2020-5098

CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER L'OAC
CONTRACTE DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER L'OAC
Import sense IVA
87.931,90 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 15/de des./2020 00:00 - 30/de des./2020 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 175.863,80 EUR
codi CPV
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i o personals Annex V
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria Tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • oferta econòmica. Annex 1

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Publicat el 14/de des./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 14/de des./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 14/de des./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Publicat el 14/de des./2020

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud