Carregant

Si us plau, esperi

Exp. C174-2020-6588

Servei d'atenció al públic al Museu de l'Estampació i el Museu Romà
Servei d'atenció al públic al Museu de l'Estampació i el Museu Romà
Import sense IVA
10.637,50 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 18/de febr./2021 00:00 - 05/de març/2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 44.474,00 EUR
codi CPV
92500000-6 Serveis de biblioteques, arxius, museus i altres serveis culturals 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria tècnica (Sistemes de recollida d'informació sobre usuaris i qualitat del servei)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica amb IVA desglossat (Annex I) + Altres criteris de valoració automàtica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Publicat el 16/de febr./2021

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Publicat el 16/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 17/de febr./2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 17/de febr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Publicat el 17/de febr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud