Carregant

Si us plau, esperi

C174-2020-5759

Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils i esportius de Premià de Mar
Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils i esportius de Premià de Mar
Import sense IVA
62.809,91 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 07/d’abr./2021 00:00 - 22/d’abr./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 138.181,79 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció és descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Descarregar sol·licitud Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes

 • Tamany màxim per document: 30 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 100 MB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lote 1: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar
   • Proposta d'organització i planificació dels serveis+Annex VII si s'escau
  • Lote 2: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar
   • Proposta de l'organització i planificació dels serveis+Annex VII si s'escau
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lote 1: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar
   • Proposta econòmica i altres criteris de valoració automàtica ( Annex I) +estudi de costos
  • Lote 2: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar
   • Oferta econòmica+Annex I+Estudi de costos

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar 49.586,77 Publicat
77313000-7 Serveis de manteniment de parcs 

2 Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar 13.223,14 Publicat
45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Publicat el 31/de març/2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 31/de març/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 01/d’abr./2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud