Carregant

Si us plau, esperi

C174-2020-5759

Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils i esportius de Premià de Mar
Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils i esportius de Premià de Mar
Import sense IVA
62.809,91 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
01/de maig/2021 - 17/de maig/2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 138.181,79 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
  • Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Lot 1: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar
   • Proposta d'organització i planificació dels serveis+Annex VII si s'escau
  • Lot 2: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar
   • Proposta de l'organització i planificació dels serveis+Annex VII si s'escau
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Lot 1: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar
   • Proposta econòmica i altres criteris de valoració automàtica ( Annex I) +estudi de costos
  • Lot 2: Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar
   • Oferta econòmica+Annex I+Estudi de costos

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de Premià de Mar 49.586,77 Avaluació
77313000-7 Serveis de manteniment de parcs 

2 Contracte de serveis de conservació i manteniment de les àrees esportives de Premià de Mar 13.223,14 Avaluació
45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plecs de Prescripcions tècniques

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents rectificats

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud