Carregant

Si us plau, esperi

C174-2021-1608

Servei de formació ocupacional del servei d'empresa, comerç i educació
Servei de formació ocupacional del servei d'empresa, comerç i educació
Import sense IVA
65.790,00 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 01/de maig/2021 00:00 - 16/de juny/2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 144.738,00 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromís d'adscripció mitjans materials i/o personals (Annex V)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Oferta econòmica+estudi de costos (Annex I)
    • Valoració qualitat impartició serveis+proposta formativa anual (Clàusula 22.2 PCAP)

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Servei de formació ocupacional del servei d'empresa, comerç i educació 39.950,00 Avaluació
80510000-2 Serveis de formació especialitzada 

2 Servei de formació ocupacional del servei d'empresa, comerç i educació 25.840,00 Avaluació
80510000-2 Serveis de formació especialitzada 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Publicat el 13/de maig/2021

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars

Publicat el 13/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 13/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars rectificat

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Plec tècnic

Plec coordinació

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud