Carregant

Si us plau, esperi

C174-2021-28

Servei per a l'assessorament, vigilancia i control del Mercat no sedentari de Premià de Mar
Servei per a l'assessorament, vigilancia i control del Mercat no sedentari de Premià de Mar
Import sense IVA
44.444,64 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 01/de juny/2021 00:00 - 16/de juny/2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Órgano de contratación
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
SARA No
Valor estimat 44.444,64 EUR
codi CPV
79714000-2 Serveis de vigilància 

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
  • Declaració submissió jutjats i tribunals espanyols
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Oferta econòmica+estudi de costos (Annex I)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document Data de publicació
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Publicat el 28/de maig/2021

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents LOPD

Publicat el 31/de maig/2021

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud