Carregant

Si us plau, esperi

C174-2021-28

Servei per a l'assessorament, vigilancia i control del Mercat no sedentari de Premià de Mar
Servei per a l'assessorament, vigilancia i control del Mercat no sedentari de Premià de Mar
Import sense IVA
44.444,64 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
01/de juny/2021 - 16/de juny/2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 44.444,64 EUR
codi CPV
79714000-2 Serveis de vigilància 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentación administrativa
  • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
  • Declaració submissió jutjats i tribunals espanyols
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta técnica o evaluable mediante juicio valor
  • 01. Oferta tècnica
 • Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
  • Oferta econòmica+estudi de costos (Annex I)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució inici licitació

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents LOPD

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud