Carregant

Si us plau, esperi

C174-2021-1892

Servei i subministrament d'alarmes i manteniment normatiu i dels sistemes antiintrusisme instal·lats als diferents equipaments municipals
Servei i subministrament d'alarmes i manteniment normatiu i dels sistemes antiintrusisme instal·lats als diferents equipaments municipals
Import sense IVA
47.900,00 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
02/d’oct./2021 - 11/d’oct./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 57.480,00 EUR
codi CPV
50610000-4 Serveis de reparació i manteniment d'equips de seguretat 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Declaració responsable d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
    • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Aplicació mòbil
    • Oferta econòmica+estudi de costos (Annex I) Clàusula 12 PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Plec prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe rectificatiu 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret rectificatiu 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe aclariment

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici rectificatiu 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud