Carregant

Si us plau, esperi

C176-2021-5999

Obres urbanització del carrer de l'Esperança, tram entre el carrer de Joan Prim i carrer de l'Eixample
Obres urbanització del carrer de l'Esperança, tram entre el carrer de Joan Prim i carrer de l'Eixample
Import sense IVA
236.927,52 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
16/d’oct./2021 - 05/de nov./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 0,00 EUR
codi CPV
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Oferta econòmica+estudi de costos (Annex I). Clàusula 23.2 PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe complementari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I. Proposició econòmica. Versió correcte. Detectat error material al PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació LOPD

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitació

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud