Carregant

Si us plau, esperi

C176-2021-7445

Obres de remodelació de la Plaça Can Boter
Obres de remodelació de la Plaça Can Boter
Import sense IVA
89.922,71 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de nov./2021 - 15/de des./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 89.922,71 EUR
codi CPV
45111240-2 Treballs de drenatge del terreny 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Oferta econòmica+estudi de costos+millora termini+aportació econòmica (Annex I)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Decret inici expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe complementari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitacio

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars

Descarregar

Plec tècnic

Projecte

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud