Carregant

Si us plau, esperi

C176-2021-7615

Obres de reforma del local del carrer Unió núm. 40, per a destinar-lo a centre d'acollida municipal
Obres de reforma del local del carrer Unió núm. 40, per a destinar-lo a centre d'acollida municipal
Import sense IVA
244.265,74 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de nov./2021 - 27/de des./2021 13:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Premià de Mar
Òrgan de contractació
Ajuntament de Premià de Mar
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 0,00 EUR
codi CPV
45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de cláusulas administrativas
    • Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals (Annex V)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condiciones técnicas y económicas
    • Oferta econòmica+estudi de costos+millores. Annex I. Clàusula 23.2 PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Projecte tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec prescripcions administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe complementari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents LOPD

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci de licitacio

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud